تا این لحظه نتایج نهایی انتخابات از سوی کمیسیون ویژه انتخابات در عراق اعلام نشده است و باید منتظر ماند و دید نتایج نهایی تا چه اندازه با نتایج اولیه اعلام شده تطبیق یا تفاوت خواهد داشت.

برخی از منابع در عراق از احتمال تغییر ولو اندک در نتایج اعلام شده انتخابات خبر می دهند.
به گزارش شفقنا، سیستم پیچیده انتخابات عراق و میزان تاثیر آراء خارح از کشور و همچنین آراء بازشماری شما که به صورت دستی صورت گرفته است ممکن است تغییراتی ولو اندک را در میزان نتایج نهایی هر یک از ائتلاف ها نشان دهد.
تا این لحظه نتایج نهایی انتخابات از سوی کمیسیون ویژه انتخابات در عراق اعلام نشده است و باید منتظر ماند و دید نتایج نهایی تا چه اندازه با نتایج اولیه اعلام شده تطبیق یا تفاوت خواهد داشت. / انتخاب

#

اشتراک این خبر در :