استاندار مرکزی گفت : برای افزایش سرانه ورزش استان ، ۵۲ پروژه ورزشی چندمنظوره در نقاط مختلف استان با مشارکت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان، اجرایی می شود.

آقازاده ، درپی دیدار و گفتگو با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور افزود : در این نشست به نتایج خوبی برای توسعه زیر ساختهای استان رسیدیم و ضمن گرفتن امتیازهای لازم، پروژه های ورزشی نیمه تمام استان هم از طریق وزارت ورزش تعیین تکلیف میشود.

به گفته وی ، همچنین مقرر شد دو سالن ورزشی با ظرفیت سه هزار نفر در اراک و خمین و ۵۰ زمین چمن مصنوعی چند منظوره در نقاط مختلف استان مرکزی با مشارکت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان احداث شود ./ خبرگزاری صدا و سیما مرکز اراک