اسپوتنیک: دانشمندان آمریکایی بر روی این موضوع بررسی کردند اگر شخصی داخل مواد مذاب آتشفشانی بیفتد چه اتفاقی برای او رخ خواهد داد.

به گفته اریک کلمتی، زمین شناس از دانشگاه دنیسون، دمای گدازه های آتشفشانی می تواند بیش از هزار درجه باشد.

به عنوان مثال دمای آتشفشان کیلاویا در هاوایی 1170 درجه سانتی گراد بود. اگر شخصی دست خود را وارد این گدازه ها کند فورا نمی میرند، اما سوختگی های شدید و دردناکی خواهد داشت.

چنین دمایی عصب ها را از بین می برد و چربی زیر پوست را ذوب می کند. هنگامی که با کل بدن در داخل گدازه ها سقوط کنید، فرآیندهای دیگر رخ می دهند. گرمای گدازه ریه ها را می سوزاند و اندام های داخلی بدن را نابود می کند و فرد هوشیاری خود را از دست می دهد.