مسافر زمان در خیابان های تهران که یادآور دوران قاجار است.

به گزارش آفتاب ایران ، شخصی که بسیار شبیه “ناصرالدین شاه” است، به گفته کاربرات هر روز در خیابان های تهران راه می رود و مردم با او عکس میگیرند.

او بیشتر در نواحی محله “نارمک” دیده شده است و گویی واقعا از عصر دیگری آمده است.
نکته قابل توجه در مورد او این است که انگیزه او از پوشیدن لباس های قدیمی و درست کردن چهره خود شبیه شاهان مالی نیست و او برای اینکار پولی دریافت نمی کند.

 

ناصرالدین شاه سرگردان در خیابان های تهران +عکس

بسیاری از کاربران که او را در دنیای واقعی دیده اند معتقدند که او گویی واقعا مسافر زمان است و از زمان دیگری آمده است.

بعضی از کاربران عنوان کردند که او واقعا از نوادگان قاجار است.