وقتی همسر محسن افشانی قصد داشت با ریش وارد استادیوم شود. آیا همسر جوان پر حاشیه سینما و تلویزیون بازداشت شده است؟

به گزارش آفتاب ایران ، خبری از بازیگر پر حاشیه سینما و تلویزیون، “محسن افشانی” و همسر او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می چرخد که محتوای آن خبر از بازداشت شدن آنها می دهد.
گویا همسر محسن افشانی، “سویل خیابانی” به هدف وارد شدن به ورزشگاه آزادی گریم مردانه انجام میدهد و مسئولین ورزشگاه متوجه آن شده و مانع از ورود او به ورزشگاه می‌شوند و سپس او را بازداشت می کنند.

#

اشتراک این خبر در :