به گزارش افتاب ایران ; جدول تغییر شاخص های مهم نسبت به یکشنبه زیر میباشد.

 

 

#

اشتراک این خبر در :