به گزارش آفتاب ایران به نقل از ایرنا ; همزمان با دومین روز سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به خراسان رضوی، خطوط اول و دوم قطارشهری مشهد به یکدیگر متصل شد.

 

 

 

تصاویر حضور رییس جمهور در مترو

تصاویر حضور رییس جمهور در مترو

تصاویر حضور رییس جمهور در مترو

تصاویر حضور رییس جمهور در مترو

تصاویر حضور رییس جمهور در مترو

تصاویر حضور رییس جمهور در مترو