ترجمه آفتاب ایران : در يک یک اتفاق غیر معمول در آفریقای جنوبی، سی و دو نفر خود را به آتش کشیدند.

 

اين برنامه توسط کویین بیتس، گرانت پاول و ونون ویلمس، از مردان مشهور در جلوه های ویژه، سازماندهی شده بود.

 

رکوردهای جهانی گینس به طور ساليانه اطلاعاتی در خصوص انسان ها و پدیده های منحصر به فرد طبیعی، و همچنین دستاوردهای برجسته افراد بشر را در جهان ثبت مي کند.

 

#

اشتراک این خبر در :