مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلبخراسان رضوی در انتظار بورس زعفران افزود: ما به دنبال آن هستیم تا با راه اندازی بورس زعفران قیمت این محصول استراتژیک را در استان شفاف کنیم.

رامین اسمی گفت: از این پس به کمک تابلوی معاملات بورس زعفران، کشاورز، صادرکننده و خریدار از قیمت پوشال، نگین و سرگل مرغوب این محصول با درجه کیفیت آن مطلع می شود.

وی با بیان اینکه هر ساله قیمت زعفران در فصل برداشت کاهش می یابد، افزود: در سال جاری طی ماه های اخیر وضعیت بازار بهتر شده و با ثبات بیشتری همراه است.

اسمی گفت: مهمترین علت این ثبات در بازار، اجرای خرید توافقی زعفران بوده است.

مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: شکاف موجود بین قیمت زعفران در داخل کشور با نرخ های صادراتی موجب سوء استفاده برخی تجار از تولیدکنندگان شده است.

اسمی با اشاره به اینکه شکاف قیمت داخلی و صادراتی زعفران مشکل آفرین شده است گفت: این روند به گونه ای است که زعفران کاران عمدتا از سود اصلی تولیدات خود محروم هستند.

مسئول امور زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: همین امر شکاف قیمتی قابل توجهی را بین بازار داخل و بازارهای صادراتی ایجاد کرده است. اسمی گفت: این عدم شفافیت در بازار زعفران موجب شده با توجه به رقابت شدید بین تجار و صادرکنندگان، تعیین قیمت ها کار دشواری باشد.

وی افزود: به علت هزینه های صادرات، حمل و نقل و بسته بندی و غیره قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار خرده فروشی کشورهای مقصد به ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیون ریال می رسد.

اسمی گفت: این در حالیست که این قیمت ها در طرح خرید توافقی زعفران رقمی بین ۴۵ تا ۵۵ میلیون ریال بوده است.

پارسال ۲۸۰ تن محصول از ۸۴ هزار هکتار کشتزارهای زعفران خراسان رضوی برداشت شد. این میزان در سال پیش از آن ۲۵۶ تن بود.

فعالیت در حوزه تولید زعفران در خراسان رضوی برای ۱۳۱ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است. / خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی