سکه و فلزات گرانبها

عنوان قیمت تغییر کمترین بیشترین

 • اونس طلا (به دلار) ۱,۳۱۵ (%۰٫۱) ۱٫۳ ۱,۳۱۳۱,۳۱۵
  طلای ۱۸ عیار ۱۸۹,۳۰۹ (%۰٫۴۳) ۸۰۸ ۱۸۹,۳۰۹۱۸۹,۳۰۹
  طلای ۲۴ عیار ۲۵۲,۴۱۰ (%۰٫۴۳) ۱,۰۷۷ ۲۵۲,۴۱۰۲۵۲,۴۱۰
  اونس نقره (به دلار) ۱۶ (%۰٫۱۵) ۰٫۰ ۱۶۱۶
  اونس پلاتین (به دلار) ۹۱۱ (%۰٫۲۶) ۲٫۴ ۹۰۹ ۹۱۱
  اونس پالادیوم (به دلار) ۹۶۳ (%۰٫۳۹) ۳٫۷ ۹۶۰ ۹۶۳
  سکه بهار آزادی ۱,۸۷۵,۰۰۰ (%۰) ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
  سکه امامی ۱,۹۶۰,۰۰۰ (%۰) ۱,۹۲۳,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
  نیم سکه ۹۶۰,۰۰۰ (%۰) ۹۲۵,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
  ربع سکه ۵۷۰,۰۰۰ (%۰) ۵۶۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
  سکه گرمی ۳۷۰,۰۰۰ (%۰) ۳۶۳,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰