به گزارش آفتاب ایران  به نقل ازشبکه خبر ; وزیر کار و رفاه اجتماعی از افزایش دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی خبر داد