7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

به گزارش آفتاب ایران ; مهاجمان گلزن زیادی در تاریخ فوتبال جام جهانی درخشیدند اما فقط هغت نفر از انها موفق شدند بیش از ده گل به ثمر برساند و نام خود را جز بهترین گلزن های تاریخ فوتبال جام جهانی درج نمایند

 

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

7 بازیکن برتر گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال

 

#

اشتراک این خبر در :