درآمد 82 میلیونی دلار دختر و داماد ترامپ

  آفتاب ایران به نقل از اطلاعات مندرج شده در کاخ سفید : 82 میلیون دلار درآمد خانواده کوچک ترامپ است، اگر چه آنها از کاخ سفید حقوقی دریافت نمی کنند.   دختر رئیس...

ادامه مطلب ...