دستگیری رضا پرستش مسی ایرانی در مسکو

  اسپوتنیک : رضا پرستش، بدل ایرانی لیونل مسی در شهر مسکو حضور داشت و بازداشت شد. وی برای اینکه مشکلی برایش پیش نیایید با ماسک و به صورت ناشناس و مخفیانه مشغول قدم...

ادامه مطلب ...