تیام از استقلال جدا خواهد شد

طالب نسب در پایان درباره وضعیت تیام تصریح کرد: تیام از استقلال جدا خواهد شد، چون ماندن او در استقلال با رقمی که در توان باشگاه استقلال باشد، معقول نیست اما مطمئن...

ادامه مطلب ...