بررسی 5 تیپ شخصیتی اگر باهم ازدواج کنند

    1- بی ثباتی هیجانی (روان رنجورخویی) ازدواج دو فردی که ثبات هیجانی ندارد موفق آمیز نخواهد بود چون هر دو دارای مشکلات هیجانی و عاطفی هستند .   2- درونگرایی...

ادامه مطلب ...