هیچ کس از سرنوشت دختر حاکم دبی خبر ندارد

یازدهم ماه مارس سال ۲۰۱۸ دختری که خودش را شاهزاده دبی معرفی کرد در یک فیلم ویدئویی ۴۰ دقیقه ای گفت که شاید این آخرین ویدیویی باشد که از خود منتشر می کند. به گزارش...

ادامه مطلب ...