سلاح هسته ای ضد روسی آمریکا

   اسپوتنیک  : در آمریکا مطالبات نسبت به سلاح هسته ای کم قدرت آینده مشخص و طراحی آن آغاز شد. میشل بالدانز سخنگوی پنتاگون گفت:«شورای سلاح هسته ای جلسه ای داشت و...

ادامه مطلب ...