افزایش سرانه ورزش استان مرکزی

  استاندار مرکزی گفت : برای افزایش سرانه ورزش استان ، ۵۲ پروژه ورزشی چندمنظوره در نقاط مختلف استان با مشارکت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و...

ادامه مطلب ...