جزییات گروگان گیری در مرکز فرانسه شهر پاریس

    رادیو فرانسه :  امروز 12 ژوئن پلیس فرانسه می‌گوید یک مرد مسلح در مرکز شهر پاریس دو نفر دیگر را گروگان گرفته است، که یک گروگان گیر باردار بوده است. همچنین...

ادامه مطلب ...